Evenementen kalender

De Heiknuiters

Karnavalgilde

Beste leden,


Voor heel wat mensen onder ons is het reeds lang geleden dat we mekaar hebben gezien, gehoord.

Uiteraard is dit voor ons ook een grote bezorgdheid want carnaval is een sociaal gegeven, volksfeest en waar we het ook voor doen om onder vrienden plezier te kunnen maken en zich samen in te zetten voor onze doelstelling.

Voor vele had het aflassen van de stoet/bal en al de andere activiteiten voor 21 een grote domper en een financieel putje voor onze gilde.

We dachten om wat kosten die we gedaan hebben voor 2020 te kunnen recupereren voor 2021 maar die vooruitzichten zijn ook alles behalve rooskleurig.

Ondertussen hebben wij wel niet stil gezeten en hebben de statuten aangepast en laten publiceren in het staatsblad naar aanleiding van de nieuwe vzw wetgeving, 
dus de nieuwe statuten zijn nu van toepassing zoals wij hebben gevraagd op de algemene vergadering om deze aan te passen en waar de meerderheid toen hun goedkeuring voor hebben gegeven.

Ook het intern regelement wordt nog up to date gezet en zal je later terug kunnen vinden.

Maar zoals reeds gezegd en hebben medegedeeld zijn al onze activiteiten stop gezet tot 31 dec 2020,

doch ik denk dat we eerlijk dienen te zijn en dat we alles dienen stop te zetten tot en met onze stoet/bal 2021
hier gaan we bekijken wat mogelijk is daar de zangers normaal zouden komen op het bal ( misschien dat indien mogelijk wij deze toch kunnen laten komen om op te treden ) eventueel in oc en met een toegangsprijs om toch uit de kosten te komen.

Laat jullie ideen maar komen, ook suggesties om nog iets samen te kunnen doen in het mate van het mogelijke zijn welkom

wij missen ieder van u en komen er samen wel door
met vriendelijke en veel carnaval groeten


Bestuur


                                                             
                                                             

                                                             

Copyright @ All Rights Reserved