Dansmariekes

Hier kan je binnenkort alle informatie van de dansmariekes terugvinden!

Geukens Rosette
Voorzitster Dansmariekes : rosette.geukens1@telenet.be
Bruneel Martina : bestuur Dansmariekes

Van Camp Irene : bestuur Dansmariekes

Mellebeeckx Annita : bestuur Dansmariekes