Doelstellingen en Bestuur

Algemeen:

Opgericht in 1964 (ontstaan uit een halfvasten bal van de fanfare Gerarduszonen) en geregistreerd als v.z.w.

Doelstelling:

Door het inrichten van carnavalsfeesten en andere activiteiten willen we de eendracht en samenwerking onder de mensen (en diverse verenigingen) van Winkelomheide en daarbuiten bevorderen.

Activiteiten

Jaarlijkse uitstappen en uitwisselen van activiteiten met bevriende carnavalsgroepen. (35 per seizoen)

Laatste zaterdag van de maand november Prinsaanstelling.

4de zaterdag van januari Prinsenbal

4de weekend voor Pasen: Carnavalsstoet en –bal

Jaarlijkse shownamiddag in rusthuis Wedbos (sinds 1972)

Voorzitter:


Turlinckx Paul
Akkerrode 49
2430  Laakdal Eindhout


Gsm: 0495/24 24 30
Paul.Turlinckx@gmail.com
Secretaris:


Marcella Claes
Meiberg 49
2450 Meerhout


Tel.:014/ 30.84.57
Gsm: 0473/24 07 31
Claes.marcella@skynet.be
Ondervoorzitter:


Vleugels Jos
Hollandsebaan 34
2440 Geel


gsm: 0476/71 93 05
vleugelsjos1@gmail.com
Penningmeester:


Van der Auwera Ines
Velleke 109
2440Geel
Stoetverantwoordelijke:


Bruininckx Marc
Leopoldstraat 94
2280 Grobbendonk


Gsm: 0499/43 76 37
marc94@telenet.be
kv de heihnuiters vzw
Winkelomseheide 114
2440 Geel
Ondernr : 0412063225
rpr : Turnhout
Website : WWW.heiknuiters.be
E-mail : heiknuitersgeel@gmail.com